:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
يكشنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۸
:: English Section
P نگاه منتقد
در حاشیه اولين جشنواره انتخاب برترين ‌پروژه‌هاي انبوه‌سازي مسكن استان‌تهران

آذر مهاجرارزشیابی آثار ارسالی به یک مسابقه حتی اگر آثار مورد ارزیابی، علاوه بر ارزش هنری، حائز ارزشهای کاربردی هم باشند به روشی غیر رسمی و نامناسب نه فقط اساس و سلامت هر رقابتی را زایل می کند بلکه برگزارکنندگان آن رقابت را نیز ار رسیدن به اهداف مستتر در برگزاری مسابقه باز می دارد.
انتخاب برترین های انبوه سازی مسکن استان تهران، فی نفسه می تواند نتایج قابل توجه باشد و تاثیرات بسزایی بر صنعت انبوه سازی مسکن بگذارد؛ اما زمانی که برترین های این رقابت که به همت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران و انجمن صنفی انبوه سازان انتخاب می شوند بر اساس شیوه ای غیر رسمی و نا مناسب شناخته شده باشند، نه تنها نمی توان به تاثیرات این جشنواره امیدی داشت، جای این سوال هم می ماند که برگزار کنندگان جشنواره انبوه سازی استان تهران که در راستای جشنواره انتخاب برترین انبوه ساز کشور برگزار می شود ، بر چه اساسی شیوه QFD-Quality Function Deployment را برگزیده‌اند. این شیوه کاملا غیر رسمی و متناسب با روش‌های ارزشیابی مشتریمدارانه است که به عنوان یک روش کمک مدیریتی نه برای تشخیص بهترین ها بلکه برای دستیابی به خواست و نظر مشتریان به کار می رود و مهمترین عملکرد آن به عنوان یک شیوه کمک مدیریتی، روشن ساختن خواسته های مشتریان برای مدیران صنایع تولیدی است که بتوانند از نتایج QFD برای پروژه های بعدی و عملی کردن این شعار که همیشه حق با مشتری است، استفاده کرده، حضور خود را به نوعی در بازار کالای مورد نظر ضمانت کنند.
چنانچه فرض کنیم برگزارکنندگان جشنواره برترین های انبوه‌سازی استان تهران می توانند از این روش تعاملی به نحوی برای ارزشیابی بهره بگیرند توجه به جامعه آماری مورد استناد آنها در انتخاب برترین ها تردیدها را نسبت به بی اطلاعی آنها از عملکرد شیوه QFDو نحوه انتخاب بهترین های یک مسابقه به یقین تبدیل می کند.
بر اساس آماری که خود برگزارکنندگان این جشنواره ارائه کرده‌اند برترین پروژه انبوه سازی در استان تهران، یعنی مجتمع مسکونی شقایق بر اساس پرسشنامه‌ای که 10 نفر (!) از ساکنین این مجتمع 21 واحدی تکمیل کرده اند، انتخاب شده و همین طور رتبه دوم این جشنواره، مجتمع آتین 5 که مجتمعی 24 واحدی است هم بر اساس 10 پرسشنامه و سومین مجتمع مسکونی برتر، مجتمع مسکونی آتورپات با 26 واحد بر اساس نظر 8 نفر از ساکنینش، انتخاب شده اند!
با این شیوه انتخاب و این جامعه آماری قابل توجه (!) اگر با اغماض نخواهیم ارزشهای جشنواره را زیر سوال ببریم نمی توان اهداف تعریف شده برای آن را، قابل دستیابی فرض کرد . مگر اینکه....

اخبار مرتبط:
● انبوه سازان برتر تهران

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری