:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۴ خرداد ۱۳۹۷
:: English Section
P نگاه منتقد
از لجاجت كودكانه تا مديريت نوين

وجود نابساماني ها و عدم پيشرفت بسياري از طرح ها در كشور ما نه به خاطر نبودن يك مدير، بلكه به علت تكثر مدير و مسوول در آن قسمت از كار است؛ در ايران براي هر طرح و برنامه اي چندين مدير خود را محق مي دانند كه اظهار عقيده كنند و حتي اگر طرحي در حال اجرا باشد، خود به ارائه طرح ديگري بيانديشند كه در تضاد آن است كه حاصل آن جز اتلاف سرمايه و وقت و انگيزه ديگر مديران نيست.

پوریا مهدوی - مدیر مسول راه و ساختمانقانون، حدود اختيار هر نهادي را معلوم و تعيين كرده است تا نه تنها تداخل كاري وجود نداشته باشد و سازمان ها به جاي موازي كاري، در راستاي يك هدف حركت كنند؛ اما اجراي قانون ظاهرا براي بعضي سازمان ها يا دستگاه هاي دولتي مشكل است! شايد به اين دليل كه ايران كشوري است مبتني برنظام هاي دولتي و دادن مسووليت به نهادهاي مردمي براي دولتمردان ما مشكل به نظر مي آيد. نمونه بارز آن وزارت كشور است كه هنوز 23 مورد از وظايف خود را به شوراي شهر واگذار نكرده و هنوز هم در حوزه اي خارج از وظايف قانونيش تصميم مي گيرد، طرح مي دهد و حتي قرارداد مي بندد! اخيرا نيز در هيات دولت لايحه اي در حال تصويب است كه حمل ونقل شهري به عهده سازمان شهرداري ها باشد و با اين كار عملا شهرداري و شوراي شهر را از يكي از وظايف اصلي خود كه همانا مديريت شهري، خصوصا در زمينه حمل ونقل است دور خواهندكرد.... يعني هنوز بستر لازم براي واگذاري امور به مسوولا ن مربوطه طبق قانون وجود ندارد؟ دولتي كه شعار مي دهد كه مي خواهد كوچك شود و به نوعي خصوصي سازي كند، جالب است كه در جايي كه قانون آن را اجبار به اين كار كرده كوتاهي مي كند!
بحث مونوريل در ماه هاي اخير بسيار داغ است و بارديگر شهرداري، شوراي شهر و وزارت كشور را به چالش كشانده است؛ قصد دفاع يا محكوم كردن يك پروژه را نداريم، اما جالب است پروژه اي كه طرح احداث آن سالها قبل مطرح شده، چرا وزارت كشور تازه علم مخالفت را بلند كرده است؟! دخالت هاي غير مسوولانه در اين بين مي تواند زنگ خطري باشد براي هر طرحي كه مي خواهد مديريت شهري را اصلاح كند. محدود كردن شوراي شهر فقط به بحران مديريت شهري مي افزايد و كاري از پيش نخواهد برد. مانند بسياري از طرح هاي ترافيكي ديگري كه در حد فكر باقي ماندند، اين خطر براي پروژه مونوريل وجود دارد كه باز هم در قسمتي از شهر شاهد يك سازه نيمه كاره اي باشيم كه در مرور زمان قهوه اي رنگ مي شود و روزي از ما مي پرسند: اينجا قرار بوده چي ساخته شود؟!

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری