:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
جمعه، ۱۵ فروردين ۱۳۹۹
:: English Section
P نگاه منتقد
مجموعه المپیک توکیو- ژاپن - کنزو تانگه (1964م)

ونداد رهبانیاین مجموعه برای بازی های المپیک ژاپن در شهر توکیو بنا گردیده است. معمار این مجموعه کنزو تانگه (Kenzo Tange) است؛ المان های اصلی مجموعه عبارتند از: سالن استخر و سالن ورزش ها.

مجموعه المپیک توکیودر این سایت، ورودی اصلی از مسیر خیابان و مسیرهای متروها گرفته شده است و ارتباط مستقیم بین ورودی های سایت و ورودی های دو عنصر اصلی برقرار می شود. مسیر پیاده ها از کنار پارکینگ ها آغاز و به سالن استخر منتهی شده، در ضمن این دو المان را به هم اتصال می دهد. همچنین ورودی از سمت پارکینگ اصلی به سمت سالن استخر نیز بسیار مشخص و تعین کننده مسیر است. در سالن استخر ورودی جداگانه ای برای خبرنگاران به خاطر ازدحام زیاد روزهای مسابقه، در نظر گرفته شده است تا بتوانند در مواقع دلخواه به جایگاه خود دسترسی داشته باشند. در اطراف عناصر سایت فضاهای سبز قرار گرفته که درعین حال عناصر را از پارکینگ ها و خیابان جدا می سازند.
ورودی های مخصوص سالن ها بسیار مشخص و دعوت کننده هستند، به طوریکه اشخاصی که برای تماشای مسابقات می آیند را کاملا در شناسایی المان ها یاری می‌دهند. مشخص ترین مسیر در این سایت مسیر پیاده است که از سمت کنار پارکینگ ها و مترو آغاز و به سمت سالن ها حرکت می نماید و کاملا می تواند راهنمایی خوب برای سلیت محسوب شود.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری