:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
يكشنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۸
:: English Section
P نگاه منتقد
ايستگاه راه‌آهن مشهد

سید رضا تابان
در سال 1380 تعداد مسافر جابجا شده از ناحيه خراسان برابر 2333000 نفر بوده كه معادل 8/17 كل جابجايي در ايران است و از اين نظر رتبه دوم را در ايران داراست.

ايستگاه راه‌آهن مشهد شاخص‌ترین ساختمان متعلق به جریانهای معماری معاصر در مشهد بوده است. ساختمان راه‌آهن مشهد در سالهای 1338 تا 1346 به سرپرستی مهندس مرتضی كباری اجرا شد.فضای داخلی این ساختمان نیز در سالهای اخیر توسط شركت رجا مورد بازبینی و تغییرات الگویی شده است كه اهم آن ایجاد سالن ترانزیت بوده است.
منظره درون ساختمان ایستگاه راه‌آهن مشهد (مأخذ : WWW.RAJATRAINS.COM )از آنجا كه سیستم اداره ایستگاه راه‌آهن دارای سلسله مراتب زیادی بوده لذا در دوره‌های مختلف با كمبود فضای اداری مواجه بوده‌اند .این ایستگاه نیز از این قاعده مستثنی نبوده برای ایجاد فضاهای مورد نیاز با استفاده از تیغه‌های جداكننده موقت(پارتیشن) از فضای سالن اصلی جدا نموده‌اند و همین امر باعث در هم ریختگی در فضاد شفاف اولیه شده است.
وجود تغییرات جدید و ایجاد سالن ترانزیت از یك سو باعث بالا بردن ضریب امنیت و ظرفیت ایستگاه شده است اما باعث از بین رفتن روانی در ایستگاه شده است بدین معنی كه در مركزیت ایستگاه تداخل و تعویض سمت و سوی حركتی وجود خواهد داشت.
ساختار مستطیلی پلان ، نمای كلاسیك با ستونهای منظم و سقف منحنی ، مجموعه زیبایی را پدید آورده كه فضایی مطلوب برای انبساط خاطر هر مسافر مضطرب است . حجم یادمانی بیرون ، در درون ، سالنی با شكوه می‌سازد كه با اجزایی متناسب همه در خدمت مضمونی كاربردی سفر قرار می‌گیرند.
توالی ستونهای سفیدپوش سنگی در نمای اصلی ، ریتم یكسان صدای آشنای قطار را تداعی می‌كند و سایه روشن مطبوعی را زیر منحنی تیره سقف پدید می‌آورد .تركیب كلی فضا یادآور آثار برجسته دوران بعد از جنگ دوم جهانی در اروپا است .سازه (المان) مقابل ایستگاه مفهوم فضای ایستگاهی را كامل كرده و نشانه به هم رسیدن و نزدیك كردن آدمیان از فواصل دور و نشانه دیدار است.

ایستگاه راه‌آهن مشهد (مأخذ : WWW.RAJATRAINS.COM )


پینوشت:
1- طرح توسعه و بازسازي ايستگاه راه‌آهن تهران (ديروز ، امروز ، فردا ) ، تهران ، وزارت راه و ترابري ، شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران.
2- احمد اخباري ، فرهنگ الفبايي ايستگاه راه‌آهن ، دفتر روابط عمومي شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران ، 1375 ،ص 108.
3- محمد خبازي، ايستگاه راه‌آهن مشهد ، معمار ، شماره 17، تابستان 1381.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری