:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
پنجشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹
:: English Section
P نگاه منتقد
سيماني یعنی 8/17درصد ارزش كل بورس

سهم حدود 20درصدي اهالي سيمان در بازار بورس كشور يكي از مهم‌ترين دلايل اهميت اين حوزه از صنعت كشور در خارج كردن بورس از شرايط منفعل كنوني است. دولت با تصميم غير كارشناسانه و البته غير منصفانه‌اي كه براي ورود سيمان به سبد حمايتي گرفت در چالش بازار بورس نقش عمده‌اي ايفا كرد، جدا از اين مساله نوعي عدم هماهنگي بين تصميمات و سياستگذاري‌هاي كلان كشوري با تصميمات و مصوبه‌هاي دولت نيز وجود دارد كه نه تنها كاري از پيش نمي‌برد بلكه بعضا مشكل را دو چندان مي‌كند.
با اين همه قرار است براي مشخص كردن تكليف بازار بورس، تا دي‌ماه سال جاري سيمان از سبد حمايتي دولت خارج شود تا همچنان مشكل حل بحران بازار سرمايه در راس چالش‌هاي دولت جديد باشد. اما به نظر مي‌رسد تا دي‌ماه به حد كافي نفس بازار شيشه‌اي گرفته شده كه حتي خروج سيمان از سبد حمايتي نيز نتواند دوايي بر دردهايش باشد. دولتيان كه فكر مي‌كردند با وعده خروج مجدد سيمان از سبد حمايتي بتوانند دوباره رونق از دست رفته بازار بورس را به آن برگردانند. اكنون با مشكل جديدي مواجهند، بورس تهران، به بازاري تبديل شده كه در آن هيچ خريداري يافت نمي‌شود و همه فروشنده هستند!
توجه دولت به سيمان بايد خيلي بيشتر از وعده و وعيد خروج از سبد حمايتي تا دي‌ماه باشد. شركت‌‌هاي سيماني كه با 8/17درصد ارزش كل بورس، به عنوان بزرگ‌ترين گروه صنعتي حاضر در بورس هستند توقع دارند دولت زودتر تكليف 100هزار سهامدارش را مشخص كند و به دليل 62ميليارد‌ريال سهام سيماني‌ها در بورس وجاهت اقتصادي ببخشد. اگر دولت تا آذرماه نسبت به خروج سيمان از سبد حمايتي عملي انجام ندهد تشنجات بازار بورس شكل گسترده‌تري به خود خواهد گرفت و ديگر منطقي به نظر نمي‌آيد كه سرمايه‌گذاري در اين بازار سودده باشد. بازاري كه به شدت نوپاست و نياز به حمايت دارد نه آزمون و خطا!

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری