:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
يكشنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۸
:: English Section
P نگاه منتقد
نماهاي نقره اي

هديه درماناين روزها با رشد قارچ گونه انواع وارد كننده هاي نماهايي موسوم به كامپوزيت آلومينيومي، آنچنان استفاده از اين ميهمان ناخوانده مناظر شهري مان زياد شده كه ديگر حتي كوچه پس كوچه هايمان كه روزي گرمي رنگ مصالح كارا و بومي را ميزبان بودند، از تاخت و تاز اين پس مانده هاي بظاهر فن آورانه وارداتي در امان نمانده اند! يادمان نرود كه روزگاري ما طلايه داران معماري و شهرسازي جهان بوديم....
رنگ نقره اي، ديگر در بعضي خيابان ها رنگ قالب نماها شده است و ديگر حتي بدون كوچكترين توجه به جنبه هاي معمارانه به صورتي بي مهابا خيابان ها براق شده اند!
تاخت و تاز اين پس مانده هاي بظاهر فن آورانه وارداتيمعماري ايراني- اسلامي آنچنان با آجر اجين شده كه به جرات مي توان گفت در نگاهي مصالح مدار، آجر ويژگي حتي ماهوي خود را در اين نوع از معماري يافته است؛ اين پايبندي و استفاده مكرر از آجر در معماري ايران را بايد اضافه بر مقاومت و پايداري آجر از ارزش هاي زيبايي شناسي آن دانست، به طوري كه پوشش آجر بر قامت بنا، آن را اصيل، متين، بردبار و استوار مي كند. رنگ اخرايي آجر بويژه در زمينه آسمان آبي ايران، زيبايي چشمگيري خلق مي كند كه كمتر مي توان مشابه آن را در ساير مصالح به كار رفته در ساختمان و بويژه مصالح جديد ديد. خشت و آجر از گذشته هاي بسيار دور مونساني صبور براي مردمان اين مرز و بوم هستند و خاطره روزهاي تلخ و شيرين را در خود دارند.
كمتر كسي را مي توان سراغ گرفت كه از بوي عطرآگين خشت و آجر در كوچه هاي باران خورده به وجد نيايد...، چرا كه هنوز چندان از خاطره روز هايي كه آجر فرش حياط هر بعدازظهر تابستان آبپاشي مي شد تا اهالي خانه را براي نوشيدن چاي عصر گرد هم آورد، دور نشده ايم؛ هر چند صنعت آهن و شيشه ما را واداشته است تا بر اين همسفر تاريخي مان بي مهري روا داريم هنوز ميل طبيعي مان تكيه بر ديواري آجري ست….

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری