:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
پنجشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹
:: English Section
P نگاه منتقد
مقاوم سازي روستايي بايدها و نبايدها

نگاهي به آمار و ارقام و ميزان تخريب و خسارات ناشي از زلزله هايي كه در روستاهاي كشور رخ داده است، نشان مي دهد كه تقريبا تمام ساختمان هايي كه با مصالح سنتي مثل خشت خام، گل و ... ساخته شده اند، در اين زلزله ها كه بعضا شدت زيادي هم نداشته اند، به طور كامل تخريب و از كاربري خارج شده اند. بنابراين به كاربردن حتي اصطلاح مقاوم سازي در حد حرف و تئوري در مورد اين قبيل ساختمان ها معنا و مفهومي ندارد، چه رسد به اينكه بخواهيم عملا آنها را مقاوم سازي كنيم. بنابراين بهترين كار در مورد اينگونه ساختمان هاي روستايي كه تعداد آنها خوشبختانه با اقدامات و نوسازي هاي صورت گرفته به همت دولت محترم در سال هاي پس از پيروزي انقلاب و بعد از اتمام جنگ تحميلي با سرعت زيادي رو به كاهش است، ادامه همين روند انهدام (كوبيدن) و نوسازي آنها با مصالح بنايي مقاوم است، نه با مصالح سنتي و محلي. اما متاسفانه مشكل اصلي و اساسي از همين نوسازي ها و احداث غير مهندسي و غير فني اين ساختمان هاي جديد و نوساز و عدم رعايت اصول و ضوابط اجرايي و آئين نامه هاي موجود در آنها شروع مي شود.
عدم رعايت ضوابط اجرايي در مورد ابعاد، اندازه و موقعيت بازشوها و فاصله بين آنها با هم و با گوشه هاي ساختمان استفاده از مصالح نامطلوب و با كيفيت پايين، شتابزدگي در اجرا و دقت را فداي سرعت كردن، عدم استفاده يا نبود پيوستگي كامل و كافي بين شناژهاي قائم و افقي و اتصال نامناسب بين آنها و ديوارها، نبود تناسب صحيح بين ابعاد و وزن تيرها و ستون ها، سنگيني بيش از حد ساختمان به دليل اجراي سقف ها و ديوارهاي ضخيم و بدون كاربري مقاومتي و باربري خاص، نبود دانش فني و اجرايي و عدم آگاهي بناها و آقايان به ظاهر استاد كار (يا شايد هم استاد خرابكاري!) بومي و محلي ساختمان هاي روستايي از بندهاي آئين نامه اي و اولويت داشتن تجارب اغلب غيرمهندسي اينگونه افراد به دانش روز ساخت و ساز مبتني بر ضوابط، عدم به كارگيري سيستم مقاوم در برابر بارهاي جانبي خصوصا زلزله، در بعضي موارد احداث مستقيم سازه روي زمين طبيعي يا پي هاي غير استاندارد و غير اصولي و عدم اجراي پي هاي محكم و مطابق بر اصول صحيح ساختمان سازي و ... كه به جرات مي توان گفت كه همه اين مشكلات از نبود نظارت كافي بر امر اجرا ناشي مي شوند، از جمله مهمترين معايب و نواقص كار احداث ساختمان هاي روستايي در كشور هستند.
لذا بجاست ضمن بررسي و رونديابي مشكلات فرا روي مقاوم سازي روستايي، نسبت به رفع موانع و سد راه ها، خصوصا رفع مشكلات مالي و اختصاص بودجه و اعتبارات لازم از منابعي نظير صندوق ذخيره ارزي و اهداي وام هاي كم بهره يا بدون بهره به مالكان حقيقي يا حقوقي ساختمان هاي مسكوني، اداري، صنعتي و ... براي كار مقاوم سازي بخصوص به روستاييان عزيز هموطن اقدام كرد و در نهايت آموزش دادن و آشنا كردن دست اندركاران امر ساخت و ساز روستايي خصوصا استادكاران و بناهاي محلي با قوانين و ضوابط كار اجرايي فني و مهندسي براي ساخت و ساز مقاوم و در عين حال سبك و نظارت كامل و دقيق بر فعاليت اينگونه افراد ناآگاه كه در صورت عدم آموزش علمي آنان، در واقع درحكم زلزله هاي انساني به ظاهر سازنده(!) براي ساختمان هاي روستايي هستند ، جا انداختن صحيح فرهنگ زلزله در بين مردم و آموزش دادن نحوه مقابله و برخورد با اين پديده به افراد، برگزاري مانورهاي زلزله در مناطق روستايي و آموزش كمك هاي اوليه و نحوه كمك به آسيب ديدگان و فعاليت هاي ديگر از اين دست، از جمله مهمترين كارهايي ست كه بايد صورت گيرد كه متاسفانه تاكنون اگر در اين زمينه برنامه خاصي هم وجود داشته است كمتر ديده شده كه به مرحله اجرايي برسند.
فراموش نكنيد كه در زلزله هاي سال هاي اخير استان كرمان، عمده خسارات به خانه هاي روستايي اين استان وارد شد به طوري كه برخي از اين روستاها صد در صد تخريب شدند. اين نشان مي دهد كه طي ساليان گذشته بيشترين بي توجهي در مقاوم سازي بنا شامل حال بافت روستايي كشور بوده است.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری