:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
پنجشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹
:: English Section
P نگاه منتقد
در انتظار برنامه‌های مدیر جدید مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري

«وزارت آباداني و مسكن در سال 1351 در تشكيلات خود ايجاد واحدي بنام مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري را كه تحت نظر معاون شهرسازي و معماري آن وزارت فعاليت خود را انجام دهد، مصوب نمود تا پشتوانه‌اي غني براي تحقيقات پايه‌اي در حيطه معماري و شهرسازي ايران باشد.
مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري به عنوان اولين نهاد رسمي دولتي در زمينه نظارت و هدايت طرحهاي تحقيقاتي وابسته به وزارت مسكن و شهرسـازي با استناد به بند 6 ماده 4 قانـون تاسيس شـوراي عالي شهرسازي و معمـاري ايـران در تاريـخ 11‌‌/4‌‌/‌1376 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
در اين راستا اساسنامه مركز كه منطبق بر محور تحقيقات فرهنگ معماري و شهرسازي اسلامي-ايراني-بومي بود در طول سالهاي 1377 و 1378 تهيه و در تاريخ 13/11/1378 به تصويب هيأت وزيران و در تاريخ 10/12/1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيد و به وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ گرديد. از اين تاريخ مركز داراي شخصيت سازماني مستقل گرديد و به عنوان يكي از مراكز وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي به وظايف تعيين شده در اساسنامه مبادرت مي‌ورزد.»

متن فوق در بخش «درباره ما»ی سایت مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري (http://www.causar.gov.ir)آمده است؛ و البته از شهریور ماه سال جاری مدیریت طولانی مدت مدیر سابق آن دكتر مصطفي كياني به پایان رسید و مهندس محمدعلي طبرسا به ریاست آن برگزیده شد. بی صبرانه منتظر برنامه‌های او هستیم.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری