:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
يكشنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۸
:: English Section
P نگاه منتقد
مرارت گردآوری اعتبار و سهولت بر باد دهی آن...!

Soheyl Karagah سهیل کارآگاهحدود یک سال و نیم پیش، مطلبی در یکی از نشریات معماری در ستونی که منظم در آن می‌نوشتم مبنی بر اینکه جایگاه واقعی انجمن مفاخر معماری ایران در بدنه معماری کشور چیست، منتشر کردم؛ بگذریم که آن روزها بازخورد آن مطلب بسیار جالب توجه بود، آنچه اهمیت دارد این است که حالا باید به آن سوال های بی جواب دیگری هم افزود.... اما چیزی که در این برهه به نظر قابل تأمل می‌آید، وضعیت کنونی این نهاد، پس از نقدها و تجربیات قریب ۵ ساله آن است.
مفاخری که با کوله باری از سالها تلاش معمارانه دور هم جمع شده اند، امروز بیش از پیش اشتباه می کنند. اگر زمانی با شنیدن اینکه انجمن بخشي از خسارات وارده به کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در اثر آتش‌سوزی را جبران کرد، متعجب می شدیم، اکنون با مصاحبه های نسنجدیده و نامه های بی دلیل به مقامات کشوری باید چه کرد؟
انجمن مفاخر دارای اعضایی با سابقه گرانبهای حرفه ای و علمی که هر یک برای این جامعه الگوی قابل احترامی هستند، به طور حتم درباره عواقب ناشی از نمود نابجا از فرهنگ معماری در نزد مردم و مسؤلان آگاه و پاسخگو هستند. درست است که می توان نقش هر عضو بنا به مدارک کاملا مشهود است؛ اما این مسئله سبب آن نمی شود که مسؤلیت کوچکترین عمل از سایر پیشکوستان محترم سلب شود. تکرار است اگر به مرارت گردآوری اعتبار و سهولت بر باد دهی آن اشاره شود.
در جدول زیر، تنها بخش کوچکی از آنچه که موسوم به فعالیت های انجمن مفاخر است، آورده است. قضاوت پس از مطالعه تفصیلی هریک، بر عهده خوانندگان.mafakher12.jpg

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری