:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
يكشنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۸
:: English Section
P نگاه منتقد
سازمان فضایی مولود فضای سازمانی!

واژه سازمان به معنی تشکیلاتی است که به یک هدف خاص می پردازند، این وا‍ژه بسیار نزدیک به مفهوم سیستم است هرچند این تشکیلات معمولا تشکیلاتی انسانی و اداری است! واژه سازمان فضایی اما داستان دیگری دارد، این واژه اولا کاملا وطنی است و معادلی در زبانهای دیگر ندارد دوما اساسا تعریف مشخصی ندارد سوما لزوم ساخت این واژه از منظر علمی معلوم نیست! در ابتدا این واژه به معنای نظم فضاها به کار می رفت اما بعد ازینکه مشاور مادر طرح جامع تهران مشاوران هر محدوده را مجبور به تعریف سازمان فصایی هر محدوده کرد وضعیت باز هم جالب تر شد! از تعاریف ارائه شده گزارشی تهیه شد و سازمان فصایی تعریف مجددی یافت(ویژگی این تعریف اینست که نگرشی سیستمی به شهر دارد و از سه عنصر اساسی مراکز، کل های کوچک و ساختار تشکیل شده) امروزه بر اساس این تعریف آخر به دوره های شهری ایرانی نگاه می شود و به لطف اینکه واصعان این تعریف اساتید داشگاه هستند بسیاری از پایان نامه ها هم ازین تعریف پیروی میکنند، پروژه های زیادی ازین تعریف و تعاریف مشابه استفاده می کنند.

اگر به روند تشکیل این مفهوم توجه کنیم چند سوال بدون جواب باقی می مانند، تئوری های موجود مربوط به شهر چه صعفی داشتند که این مفهوم ساخته شد؟ اگر واقعا ضعفی داشتند و این مفهوم مفید است خوب آن را ترجمه کنید و به جخانیان ارائه کنید، و یا اینکه صعفی در میان نیست و داستان داستان دیگریست! این نگاه سیستمی چه برتری به تئوری های سیستمی موجود دارند؟ اگر با این نگاه به تاریخ ایران نگاه کنیم چه نتیجه ای کسب می شود؟؟ اختراج این واژه کمکی به علم مب کند یا چند پژوهشگر را معرفی می کند!! کجا ای علم کشف شده و چگونه ؟ آیا طرح شهری جای مناسبی برای مفهوم سازی است

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری