:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
پنجشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹
:: English Section
P نگاه منتقد
خلا قانونى؛ لزوم طراحى تمامى فضا هاى مصنوع عمومى در قالب مسابقات عمومى معمارى

شوراى عالى انقلاب فرهنگى (که جایگاه تدوین قوانین فرهنگى را با روتین مربوطه دارد) شایسته است قانونى را تصویب و تمام کارفرما هاى بخش دولتى و در کل غیر خصوصى را با توجه به آیین نامه مصوب همین رابطه در این شورا (و یحتمل با اصلاحات و بروزرسانى) ملزم به برگزارى مسابقات معمارى براى ساخت هر نوع فضاى مصنوع کند. با توجه به رشد روزافزون کمى معماران و رشته هاى مرتبط این یکى از موثر ترین راه اولا در جوان گرایى و جذب اندیشه هاى نو بوده وثانیا به تعادل بازار و بعضا تحلیل رانت هاى موجود کمک می کند و ثالثا موجبات اشتغال زایى را فراهم میکند و کلى مزیت دیگر. بعد ها راهکارهایى براى بهینه سازى روند مسابقات و نیز نظارت هاى مردمى بر آنها قابل توسعه خواهد بود. والسلام

تکمله؛ در این راه شایسته است نامه اى خطاب به این شورا تهیه شدن و امضا براى آن جمع آورى شود. کاش گروهى در این رابطه داوطلب شوند.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری