:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P نگاه منتقد
لزوم نظارت بر تمامى مراحل مسابقات معمارى از جانب تشكل هاى ذيربط

Bahram Hooshyar Yousefi بهرام هوشیار یوسفی
با توجه به اعتراضات حال حاضر پيرامون نحوه و مراحل مسابقات معمارى و نيز همه گير شدن اين ابزار در حوزه توليدات معمارى لازم به نظر ميرسد يك تشكل ذيربط كه در بهترين حالت گروه تخصصي معمارى ادارات نظام مهندسى است با ورود به جزييات بر روند رقابت ها نظارت كند.
در اين راستا پيشنهادات ذيل به اعضاى گروه هاى تخصصى معمارى ادارات نظام مهندسى ارائه ميشود كه با توجه به اساسنامه مربوطه شان به صورت مصداقى اقدام كنند:
١- هر مسابقه معمارى در صورتى از جانب تشكل مشاراليه به رسميت شناخته ميشود كه دبير مسابقه كى حكمى رسمى به اين تشكل معرفى شده و تعهدنامه رسمى به ‎
آيين نامه جامع برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی
مصوب پانصد و سیزدهمین جلسه مورخ 20/12/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی
http://culture.aruna.ir/archives/2008/Jul/10/1775.php
را امضا كند.
٢- تشكل مشاراليه ملزم است با دريافت حق الثبت، كد رهگيرى به برگزاركننده ارائه كرده در تارنگار رسمى خود تمامى اطلاعات مسابقه را در صفحه اى اختصاصى ارائه كند.
٣- تشكل ذيربط هياتى ٧ نفره نظارتى متشكل از نماينده مطبوعات معمارى (به صورت دوره اى از بين سردبيران نشريات اينترنتى و غير اينترنتى و نيز وبلاگ هاى معمارى)، نماينده گروه تخصصى معمارى، نماينده اى عضو هيات علمى دانشكده هاى معمارى با درجه حداقل استاديار، نماينده انجمن مهندسان مشاور، يك وكيل پايه يك دادگسترى با سوابق در حوزه حقوق مولف، نماينده وزارت راه و مسكن و نيز يك عضو معتمد ميهمان تشكيل داده كه نهايتا در صورت اكثريت ٥ از ٧ صحت برگزارى مسابقه تاييد شود.
٣- جوايز رقابت به صورت امانى بايى در حساب مشخصى تحت كنترل تشكل مرتبط قرار گرفته و نقل و انتقال جايزه با نظارت و اعمال اين تشكل باشد.
٤- برگزار كننده ملزم به انتشار آثار به هر نحو برگزيده بر روى فضاى نت با دسترسى عمومى باشد.
٥- تشكل مربوطه ملزم به برگزارى نمايشگاهى از كليه آثار براى عموم بوده و ميتواند عوايدى از كارگاه هاى مرتبط در صورت برگزارى كسب كرده بعد از كسر هزينه به صورت تساوى با كارفرما تقسيم كند.
٦- در صورت محدود بودن مسابقه، انتخاب معمار يا گروه معمارى شركت كننده با معيارهاى شفاف بوده و تحت نظارت تشكل باشد.
٧- تشكل معيارى را براى قدردانى از معماران جوانى كه مستمر در مسابقات شردت دارند تعريف كرده و نشان هايى همچون معمار جوان ايده پرداز و... تعريف كند كه بدون توجه به برنده شدن يا نشدن و نيز ساخته شدن يا نشدن به معماران فعال در حوزه شركت در مسابقات اعطا شود تا اين سنت حسنه (شركت در مسابقات) در بين جوانان معمار تقويت گردد.

والسلام

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری