:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P نگاه منتقد
در نقدِ منتقدانِ نقد: حتما با پر قو بزن

Soheyl Karagah سهیل کارآگاه
نقد باید سازنده باشه.
نقد خوب و منصفانه، نقدی است که در کنار نقاط ضعف به نقاط قوت هم اشاره کند.
نقد الزاما به نقاط منفی کار نمی پردازد.
نقد با بدگویی و مخالفت کاملا متفاوت است.
نقد نباید مخرب باشه.
حتما شما هم جملاتی از این دست را در توصیف وظایف "نقد" شنیده اید. غالبا این نظرات از سوی کسانی مطرح می شود که یا اثر و کردارشان ، به اصطلاح در بوتۀ نقد قرار گرفته است یا محافظه کارانی هستند که سعی در آرام کردن فضای نشأت گرفته از نقد را دارند تا به اصطلاح نه سیخ بسوزد و نه کباب.
واقعیت این است که معنی خود کلمۀ نقد، به صراحت، اشاره به تفکیک و جداسازی خوب و بد دارد و جایی برای تفسیرهای خاکستری باقی نمی گذارد. یک پدیده و یا محصول، به زعم هر منتقد – اصلا شما فرض کنید آدم عامی- یا بد است، یا خوب و یا مجموعه ای نقیصه ها و مزایا را با هم دارد و فرد موضع گیرنده این حق را دارد که صرفا از خوبی ها و یا بدی های اثر سخن بگوید. نتیجه اول اینکه: تعادل صرفا برای تثبیت وضع نسبتا راضی کنندۀ موجود، مفید است و اگر نقد – اصلا شما بخوانید بدگویی یا مداحی – مقدمات تغییر را فراهم می سازد. حتی اگر تغییرات در خلاف جهت نقد صورت بگیرد، باید از منتقد و موضعش سپاسگذار بود.
اینها همه مقدمه ای بود تا شما را با نشریه ای آغاز کنم که سالها از تولد و مرگ آن گذشته است: فصلنامۀ OPPOSITIONS که در فارسی، "مخالفت ها" معنی می شود، از سال 1973 تا 1984 توسط بنیاد مطالعات معماری و شهرسازی واقع در نیویورک انتشار می یافته است و افراد برجسته ای همچون پیتر آیزنمن، کنت فرامپون، کالین رو، رم کولهاس، رابرت ونتوری، دنیس اسکات براون، آلدو روسی، رافائل مونئو و برنارد شومی در آن قلم می زده اند. این نشریه، نقش حیاتی در شکل دهی و پشتیبانی تئوریک جریان پست مدرنیسم در مقابل مدرنیسم، در دهه های مربوط به گذار از مدرنیته داشته است. همانطور که تاریخ معماری معاصر نیز گواهی می دهد، دور از ذهن به نظر می رسد که مخالفان و منتقدان مدرنیسم، در ارائۀ مواضع خود، لطافت به خرج داده باشند. جالب اینکه بنیاد غیر انتفاعی مطالعات معماری و شهرسازی، نقش اتاق فکر معماری را در قلب نیویورک ایفاء می کند.
بنابراین شاید بهتر باشد که مصلحان میانه رو و خیراندیش، منتقدها و منتقدنماها را در مسیر غلطی که در پیش گرفته اند، وارهند. به هرحال قضاوت نهایی بر عهدۀ خواننده و مخاطب است تا تشخیص بدهد می خواهد با مثبت اندیش ها به بهشت برود و یا می گذارد منتقدان او را با خود به قعر جهنم بکشند.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری