:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P نگاه منتقد
آنجا که نقدها را ناقد عیار خواهد...

همچون پرنده ای باش که
بر روی شاخه ای سست آواز میخواند،
شاخه می لرزد اما پرنده می خندد
چون به قدرت پروازش ایمان دارد.

آرتور پوپ در مقدمه كتاب «معماری ایران» شاخص های اصلی معماری ایران را چنین بر می شمرد : «معنویت و گرایشهای مذهبی، استفاده از خاك و سنگ به صورت گسترده، سطوح گسترده برای تزئینات، و تداوم سه هزار ساله عناصری چون: مقیاس، درگاههای طاقدار بلند، تزئینات، ستونها با گرایشات تزئینی، سادگی در طراحی و حجم، نور و الهام از طبیعت...».

در جایی نوشتم، دغدغه تشخیص و تعیین چهار چوبهایی برای معماری ایرانی و نهایتا تدوین سیر روندگونه برای این نوع معماری همواره كم و بیش مورد توجه معماران و منقدین بوده و هست. از یك طرف این تحولات را می توان تحت تاثیر عوامل اجتماعی و سیاسی دانست و از طرف دیگر با نگاهی مردم شناسانه، زمینه های ناخودآگاه مردمی را در آن دخیل كرد؛ صرف نظر از جنبه های تاریخی اجتماعی هنر كه دارای اهمیت ویژه در درك مفهوم سبك شناسانه معماری است، آنچه در معماری معاصر به وضوح قابل تشخیص است عدم وجود یك روند صحیح و یا به عبارت دیگر «روندی ناشی از بی روندی» است.

دكتر داراب دیبا كه از مراجع نظری معماری ایران معتقد است آنچه در دوره اخیر بیشترین آثار سوء را در عرصه معماری و شهرسازی به جای گذاشته، به طور خلاصه عبارت است از: فعالیت موازی و عدم هماهنگی بین موسسات پوشش دهنده معماری، عدم وجود ضوابط و مقررات كافی، قادر نبودن جوانان تحصیل كرده خوش فكر به ابراز وجود، عدم رعایت اصول شهرسازی و هویت زدایی از شهر های ایران در اثر فعالیت های سوداگرانه در حوزه ساخت و ساز، عدم رعایت حقوق كالبدی - فضایی شهروندی در شهر ها، نبودن كنترل واقعی كیفی ساختمان، مورد توجه نبودن زیبایی شناسی و نگاه به معماری با توجه و در ارتباط با بافت شهری، بهای بسیار زیاد زمین در شهر های بزرگ، تاثیر پذیری انفعالی از سنت كه موجبات رواج كپی های بی شخصیت علی الخصوص از معماری دوره صفوی در سال های اولیه انقلاب را فراهم نمود، لحاظ نكردن ضوابط رایج بین المللی در برج سازی های موجود و نهایتا كثرت دانشگاه ها و دانشجویان در مقاطع مختلف بدون امكانات متعارف لازم و… .

اصولا هبوط معماری از جایگاه متعالی «ساماندهی خلاقانه فضا» به «فعالیتی بازاری» در چارچوبی سودجویانه و بدون اعمال استانداردهای كیفیتی، هر چند در ظاهر متاثر از مشی مدیریت كلان به نظر می آید، اما به هیچ وجه نباید تاثیر تفكر موجود در میان حرفه مندان و نیز آحاد ملت را در آن نادیده گرفت. هرچند كیفیت یك اثر معماری بیش از هر چیز از ارزیابی متاثر از شخصیت خالق آن اثر از قلمرو های تخصصی و اجتماعی مربوطه نشات میگید و تحت تاثیر وجدان حرفه ای وی قرار دارد؛ در این میان، در راستای رشد دراز مدت و جامع فرهنگ معماری ملی، مسوولیت صاحبان اندیشه نیز سنگین است و باید از خرده گیری های متداول فرا تر رفته، به نظامی هدفمند برای توسعه معیار های نظری و عملی سنجش و در یك كلام تولید دانش قابل انتقال و تاثیر گذار در وادی نقد و نقادی بدل گردد.

آنجا که نقدها را ناقد عیار خواهد
مردان مرد بینی در اضطراب مانده
وانجا که باز خواهند از جان و دل نشانی
هم دل سیاه بینی هم جان خراب مانده
وانجا که عاشقان را از صدق باز پرسند
بس عاشق مجازی کاندر جواب مانده
عطار

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری